Når man er “befengt” med norsk helsevesens mest omstridte diagnose slik som ME, CFS og/eller FM så er i all hovedsak resultatet at en ikke blir videre utredet eller i utgangspunktet mangler utredninger for bakenforliggende årsaker til symptomene som foranlediget til disse diagnosene og i den forbindelse har jeg i min leting på leger som er villige til å gå grundig tilverks i slike utredninger kommet over denne legens handlingsverktøy og vil dele hans synspunkter med mine lesere.

Denne youtube-videoen er utdrag fra et interviuw med Professor. Dr. Kenny De Meirleir hvor han fordyper tanker og teser og funn hos sine ME, CFS passienter. (Samme teser og utredning som brukes ved Lillestrøm Helseklinikk hvor de har samarbeidet med Professor. Dr. Kenny De Meirleir i lang tid)

<!– WriteFlash('’); //–>

Dette var dagens anbefaling fra den medisinske verden her hos Catalyzator 🙂

TILLEGG:
Til de som ønsker mer informasjon og følge en del av de som er under utredning og behandlinger hos KDM (Professor.Dr.Kenny.DeMeirleir) og/eller Lillestrøm Helseklinikk kan jeg anbefale dette forumet: http://www.me-behandling.com/ som er et forum opprettet av en av hans tilhengere her i Norge og nå drives av flere dedikerte brukere.