Catalyzator konstanterer at det går mot VINTER ! ? ! smiley

03, September…
Catalyzator konstaterer…

DET ER SNART VINTER ! ? !
Høstfargene begynner å overta utsikten fra den lille kontorglugga i garasjen i skogen og det varme fargespillet fra grønn sommer byttes sakte men ubønnhørlig ut med gulbeige bleke døende bevis på at nå går det raskt mot en kald tid igjen.

Selv om det var spor av possitive tanker etter forrige dagboksinnlegg da det blandt annet var gjennomgått ett nytt møte om boligdrømmen i havgapet så fallt alt i grus bare noen dager senere når tingenes tillstand ble til tall og datoer på papir… og, ikke minst, det faktum at det nå går raskt inn i vinterhalvåret som også forårsaker at det blir umulig for den stadig mer helsemessig svekka kroppen å kunne følge opp et slikt byggeprojekt. Nå gjenstår det å rydde opp i avtaletingenes tillstand og forsøke å legge nye strategier i håp om å løse de evigvarende boligproblemene og overlevelse for ennå en vinterperiode i skogen.

Den Gule Bergenseren er stadig på jakt og har nå forøvrig også lagt inn en formell klage til garasjeboeren på ufremkommeligheten i jaktområdene på eiendommen i skogen men inntill videre ser det iallfall ut som om han har funnet en løsning på problemet med god oversikt over mulige angrepsvinkler…

Å sånn ellers så går dagene i sin omtrentelige vante gang… Garasjeboerens venn i nøden, Mr.Whirlpool, fikser varm mat i tide og utide såfremt garasjeboeren har husket å fylle opp lagervarer nok… uhu…

Jepp… sånn var det med den saken og noen dagers oppdateringsmanko i dagboka er herved ajourført… .